In onze praktijk is een afnamecentrum gevestigd van het laboratorium LBS. Een verpleegster van LBS doet elke werkdag tussen 8u00 en 10u30 bloedafnames, zonder afspraak. Er kan enkel een bloedafname gebeuren indien u beschikt over een geldig laboformulier ingevuld door een arts.

Er worden geen bloednames verricht op eigen vraag of zonder aanvraagformulier. Een bloedname gebeurt steeds nuchter, dwz vanaf middernacht niet eten of drinken.