Dr. Haddioui studeerde af aan de KULeuven in 2022 en koos voor huisartsgeneeskunde omwille van de grote verscheidenheid aan uitdagingen en de persoonlijke band die huisartsen kunnen opbouwen met hun patiënten.

Hij is vooral geïnteresseerd in preventieve geneeskunde, psychologisch welzijn en pediatrie.